2016-12-03 10:23 #0 av: Tride

javascript:nicTemp();http://tidningenkulturen.se/index.php/mer/debatt/132-kultur/22283-ingen-tango-inget-halleluja

Länk till en artikel, där jag bla kritiserar Gunnar Myrdal. Han skrev, på 50-talet, verket "Asian Drama"