2016-06-18 12:58 #0 av: Tride

javascript:nicTemp();http://www.expressen.se/kultur/hur-mycket-mangfald-tal-var-offentlighet/

Tänkvärd artikel om historiesynen i Europa och vårt eget land.