2016-05-26 23:04 #0 av: Tride

javascript:nicTemp();https://www.facebook.com/events/1562920380691108/

Verkar härligt, tycker jag. Hoppas på fint väder. Fantastiskt att se hur Yogan växt till en folkrörelse i vårt land. Rentav en global rörelse.