2016-03-11 18:34 #0 av: Tride

Jag läste en häpnadsväckande artikel på nätet. Den populära läkaren  Agnes Wold lär tala om för folk att mindfulness inte förhindrar cancer. Nej, det gör det säkert inte, och inte heller har jag hört talas om att det skulle göra det, förrän nu. 

Mindfulness har sin rot i den buddhistiska meditationen Vipassana. Traditionellt utövas den bland theravadabuddhister, mest av bikkhus, (buddistiska munkar). Lekmän kan utöva den på retreater, undervisade och vägledda av erfarna munkar. 

Jag har blivit undervisad i Sverige av en buddhistnunna, och i Thailand på en retreat. Övningarna kombineras med vissa etiska löften: att avstå från att ljuga, avstå från att stjäla, avstå från att döda eller skada, avstå från smycken och parfymer. 

Det handlar alltså om långvariga traditioner, disciplin, medkänsla med allt levande, (inte minst djuren), tålamod och uppriktighet och självkännedom.

Möjligen kan det förhindra vissa stressymtom och depressioner. 

Varifrån kommer uppfattningen att mindfulness/vipassana skulle förhindra cancer? Verkar som taget helt ur luften.