2016-01-23 13:56 #0 av: Tride

Jag fann en intressant artikel på Tidningen Kulturen, där jag själv ofta medverkar. Författaren till denna artikel heter Nina Michael, och har också kontakt med shamaner i Lappland, som hjälpt henne att läka från svåra handikapp. 

http://tidningenkulturen.se/index.php/mer/kroenikor/99-gkr/19911-varfor-har-discipliner-fran-asien-en-botande-helande-inverkan-pa-oss

javascript:nicTemp();