2011-09-14 14:20 #0 av: Tride

Att beskriva indisk politik är inte gjort i en handvändning. 1947 blev Indien fritt från det brittiska kolonialstyret, som varat sedan 1600-talet. Indien etablerade då sin egen första regering enligt demokratiska principer och efter brittisk modell.

Icke-våld (ahimsa) leder till avtal med britterna

Kongresspartiet var redan bildat under befrieslekampen, och dess första premiärminister hette Jawahar lal Nehru.(Namnet betyder "röd ros") Men den drivande och mest berömda personen i befrielsekampen var Mohindas Gandhi. Genom sin icke-vålds-kampanj lyckades han slutligen få fram ett avtal med britterna, som innebar att de måste lämna ifrån sig styret av Indien.

Indisk politik

Indira Gandhi valtalar i Delhi

Interna problem

Nästan omedelbart uppstod interna problem. Muslimer och hinduer låg i fejd med varandra. Också nu ingrep M. Gandhi med a-himsa,( icke-våld). Detta innebar bla att han inledde en sk dödsfasta för att få kontrahenterna att upphöra att bekriga varandra.

Såsmåningom delades Indien i två nationer, och det muslimska  Pakistan bildades, som i sin tur delades i två:  Östpakistan (numera Bangladesh) och Västpakistan.

Jordreform, slumsanering och tvångssterilisering

Nehru dog i en hjärtattack, och efterträddes av Shastri, som dock inte blev gammal på posten. Efter hans frånfälle blev Nehrus dotter, Indira Gandhi, efter en del diskussioner, vald till Shastris efterträdare. Hon lyckades etablera en stor popularitet hos den indiska allmänheten och i alla samhällsklasser, bla genom en jordreform som gav bönderna större rättigheter och genom att beröva överklassen vissa privilegier.  Men hon gjorde sina misstag, bla utlyste hon ett impopulärt undantagstillstånd, införde (på inrådan av sin yngste son, Sanjay) tvångssteriliserng för att komma tillrätta med överbefolkningen och genomförde en brutal slumsanering av Delhi, också detta på inrådan av sonen. Han blev alltmer impopulär, och hans mor anklagades för nepotism. Dessutom beskylldes hon för valfusk och ställdes inför rätta. År 1977 förlorade hon ett extra-val som hon själv hade utlyst. I och med det förlorade hon också sin plats i parlamentet och fråntogs sitt pass.

Premiärminister blev nu Moti lal Desai – tidigare en av ministrarna i Indiras regering. Hans regering gjorde bort sig ganska omgående. ”De har gjort ett extremt dåligt jobb”, enligt en av mina indiska vänner.

Indira Gandhis politik

Efter en massiv kampanj återvaldes hon 1980.

Indira förde en protektionistisk och alliansfri politik, avsedd att skydda Indien från utländskt inflytande på alla nivåer. Men inre motsättningar kvarstod. I juni 1984 lät hon storma Sikhernas tempel i Amritsar, huvudstad i delstaten Punjab. Hon hade fått veta att templet användes som vapengömma. Som hämnd blev hon själv berövad livet av sikhiska livvakt i oktober samma år. Hon efterträddes av sin son. Rajiv, som dock förlorade sitt andra val, varefter han föll offer för en tamilsk självmordsbombare i södra Indien.

Aktuell politik

I dag styrs Indien av en koalitionsregering, där Kongresspartiet återigen dominerar. Indira Gandhis svärdotter, Italien-födda Sonia Gandhi, är kongresspartiets president, men hon har tackat nej till premiärministerposten, som i stället innehas av Manmohan Singh. Familjen Gandhi fortsätter att ha stort inflytande i indisk politik, och Indiras barnbarn förväntas överta de högsta positionerna. Men det finns också  starkt motstånd, bla från de revoltionära naxaliterna.

 

Jag hade en viss personlig kontakt med Indira Gandhi, i synnerhet under de år då  hon var borträknad ur politiken.

 

Tride/Annakarin Svedberg